קישור לאתרים רלוונטים

למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום – מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות. 

אתר פיקוד העורף

   אתר משרד החינוך – מחוז תל אביב

אתר עיריית רמת-השרון

אתר אופק – הילקוט הדיגיטלי

הגדרות כלליות כניסה למערכת