קישור לאתרים רלוונטים

למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק

בשעת חירום – מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן

שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות. 

אתר פיקוד העורף

 אתר משרד החינוך – מחוז תל אביב

אתר עיריית רמת-השרון

אתר אופק – הילקוט הדיגיטלי

הגדרות כלליות כניסה למערכת