אנו חברי מועצת התלמידים, נייצג את התלמידים ונהווה ערוץ הידברות ושיתוף פעולה עם צוות בית הספר , מורים והנהלה.

נסייע ביצירת אקלים חיובי בבית הספר תוך מתן דוגמה אישית במעשינו ובפעילותינו.

ניזום פעילות ונעודד יוזמות עצמאיות של תלמידים.

נהיה ערים למתרחש בסביבה ונגיב על כך. 

נפעל כדי להרחיב את תחומי המעורבות של תלמידים בבית הספר , בקהילה ובחברה כולה. כל זאת נעשה ע"פ ערכי הדמוקרטיה, בהתאם לתקנון ביה"ס והאמנה החברתית.

מועצת תלמידים יוזמת ומובילה!

הגדרות כלליות כניסה למערכת