היום ברור כי המשך קיומה של החברה האנושית תלוי ביכולתה לקיים יחסי גומלין מאוזנים עם סביבתה.

פגיעה באיכות הסביבה פירושה במקרים רבים פגיעה במקורות המים, באיכות האוויר, בקרקע ובמערכות החיים שבהם תלויים קיומנו ואיכות חיינו.

איכות הסביבה הינו תחום המכיל נושאים רבים.

לכן, נושאים סביבתיים נלמדים השנה במגוון מקצועות לימוד כמו: מדעים, גאוגרפיה, מפתח הלב , אנגלית ואמנות.

תפיסת בית הספר היא כי למידה בינתחומית מטמיעה ומעמיקה את הידע של התלמידים וכך מחזקת את המודעות ואהבה לסביבה.

כיתות ו' ממשיכות השנה בפרויקט קהילתי בשכונת בן גוריון בעיר למען צמצום שקיות הניילון ומעבר לשקיות הרב פעמיות. במהלך הפרויקט התלמידים מכרו שקיות רב פעמיות לתושבים בעיר, והחלו בתהליך הסברה ושכנוע של תושבי השכונה למעבר לשקיות רב פעמיות.

תהליך ההסברה כולל חלוקת מגנטים למקרר הקוראים להפחתת השימוש בשקיות הניילון.

אנו מאמינים שכל אחד מהתלמידים הינו שגריר למען איכות הסביבה בתוך בית הספר ומחוצה לו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת