תכנית כישורי חיים

תכנית כישורי חיים הינה תוצר של ההכרה כי בית הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התוכנית היא שלמידה רגשית חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה אותה.

רוב הכישורים המשמעותיים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אלא נרכשים, ולכן ניתן ללמד אותם, להתאמן בהם ולהגיע לרמת שליטה בהם. הנושאים מצבי החיים והכישורים הנלמדים בתכנית מאורגנים לפי חמישה מוקדים המתייחסים למשימות התפתחותיות האופייניות לכל גיל למצבים שכיחים במרוצת ההתפתחות, לפיתוח כישורים תואמי גיל ולהתמודדות עם התנהגויות סיכון:

א. זהות עצמית (הכרת העצמי: גופי, רגשותיי, מחשבותיי, התנהגותי, משמעות, זהות מגדרית, זהות מינית)

ב. ויסות רגשי והכוונה עצמית.

ג. כשירות בין-אישית במעגלי חיים שונים: משפחה, קבוצת הגיל, חברות, אינטימיות, זוגיות ואהבה.

ד. תפקודי למידה, משחק, עבודה ופנאי.

ה. התמודדות במצבי סיכון לחץ ומשבר.

תהליך הלמידה בנוי כך שלכל נושא מוקצים מספר שיעורים, כאשר ישנה התייחסות למימדים השונים: קוגניטיבי, רגשי, פיזי חברתי וערכיתכנית מועברת בכל שכבות הגיל ובכל הכיתות, על-ידי מחנכת הכיתה או יועצת בית-הספר או בשיתוף פעולה של שתיהן,

תוך שימוש במגוון של כלים ושיטות על מנת ליצור תכנית מעניינת ולאפשר למרבית התלמידים להתחבר לפעילויות המוצעות.


אתם מוזמנים לעיין בקובץ המצורף בתכנים המועברים לפי שכבת הגיל.

אנו עורכים שינויים במידת הצורך ומתאימים את התכנית לצרכים שעולים מכל כיתה וכיתה.

http://http://www.schooly2.co.il/s/golan/golan/נושאי התכנית לפי כיתות.pdf

הגדרות כלליות כניסה למערכת