לזכרם - בוגרי בית ספר גולן שנפלו בעת שירותם

סגן, יצחק (איציק) פלאומן זומר ז"ל

נפל ביום כ"ח בתשרי תשל"ד (24.10.1973) בן 27 בנופלו

סרן, גיל עברי ז"ל

נפל ביום י"ב בתשרי תשמ"ח (05.10.1987) בן 27 בנופלו

סרן, ניר פורז ז"ל

נפל ביום י' בחשון תשנ"ה (14.10.1994) בן 23 בנופלו

סגן, אברם (אבי) פיינמן ז"ל

נפל ביום ג' בטבת תשל"ה (17.12.1974) בן 21 בנופלו

סמל ראשון, שלמה-סלמן טבח ז"ל

נפל ביום כ"ז בתשרי תש"ן, (26.10.1989) בן 21 בנופלו

סמל, אורי אשל ז"ל

נפל ביום ג' בטבת תשנ"ה (06.12.1994) בן 20 בנופלו

סגן אלוף, ניר גלעד גליננסקי ז"ל

נפל ביום י' באלול תשע"א (09.09.2011) בן 43 בנופלו

סמל ראשון, משה פריד ז"ל

נפל ביום ג' באייר תשל"ה (14.04.1975) בן 21 בנופלו

סרן, ליאור רום ז"ל

נפל ביום כ"ז בסיון תשנ"א (09.06.1991) בן 27 בנופלו

סרן, זיו ברגור ז"ל

נפל ביום י"ד באייר תשנ"ו (03.05.1996) בן 23 בנופלו

הגדרות כלליות כניסה למערכת