האמנה החברתית

האמנה החברתית נוצרה מתוך שיח והידברות בהובלת צוות ביה"ס ובין הורים וילדים.

באמנה  מפורטת זכויותיו של כל אחד מבאי בית הספר למול האחריות שלו לנהוג  באופן דומה כלפי האחר.

בנוסף – כל כיתה ניסחה גם קוד כיתתי משלה בהלימה לערכי האמנה.

על האמנה התלויה בכל כיתה חתומים כל תלמידי הכיתה והוריהם.


הגדרות כלליות כניסה למערכת